Historik om Blackebergs Gård 2

Den ursprungliga byggnaden är från 1960. 

Fastigheten är sedan om- och tillbyggd i flera omgångar under 70 och 80-talet. En total ombyggnad avslutades 2005. Varje lägenhet har ett eget trinettkök samt badrum med dusch. Sjukhemmet är vackert beläget med utsikt över Mälaren eller orörda skogspartier. De allmänna ytorna består av bibliotek, samlingssal och en cafeteria med viss matförsäljning. I bottenvåningen bedrivs dagverksamhet samt viss övrig relaterad verksamhet. 

Dela på: