Brevlådan 1

Postiljonen

 • brevladan1.jpg
 • brevladan10.jpg
 • brevladan11.jpg
 • brevladan2.jpg
 • brevladan3.jpg
 • brevladan4.jpg
 • brevladan5.jpg
 • brevladan6.jpg
 • brevladan7.jpg
 • brevladan8.jpg
 • brevladan9.jpg
 • brevladan1.jpg
 • brevladan10.jpg
 • brevladan11.jpg
 • brevladan2.jpg
 • brevladan3.jpg
 • brevladan4.jpg
 • brevladan5.jpg
 • brevladan6.jpg
 • brevladan7.jpg
 • brevladan8.jpg
 • brevladan9.jpg

Kvarteret Brevlådan, som byggdes 1949, innehöll från början ålderdomshem och pensionärsbostäder i alla hus. Idag bedrivs här vård- och omsorgsboende, stödboende samt dagverksamhet.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Brevvägen 8, 122 47 Enskede
Stadsdel Farsta
Område Enskede
Area BRA 9529 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

På kvarterets innergård tillkom 1995 en fontän med en skulptur. Den föreställer en flicka som sitter på en sockel mitt i en bassäng klädd med turkost kakel. Ursprungligen omgavs flickan av fyra grodor som sprutade vatten in mot henne, men några har med åren försvunnit.

Fontänen med flickan är utformad av Therese Clewestam, som sagt sig varit inspirerad av den klassiska sagan om Flickan och grodan. Tanken var att konstverket ska väcka glädje, värme, humor och barndomsminnen till liv. Clewestam är född i Stockholm 1964 men uppvuxen i Afrika och Asien och har studerat vid Konstakademien i Prag. Fontänen var ett av hennes första uppdrag med offentlig utsmyckning som sedan har följts av fler, både i form av fontäner och av djur, i olika Stockholmsstadsdelar.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: