Historik om Brevlådan 1

Kvarteret Brevlådan, som byggdes 1949, innehöll från början ålderdomshem och pensionärsbostäder i alla hus. 

Stockholms stad var byggherre och de gavs en enhetlig form av Fastighetskontorets chefsarkitekt Nils Sterner. 1977 byggdes Brevlådan 1 om till servicehus. I början av 90-talet blev efterfrågan på gruppboende för dementa så stor för Farsta Stadsdelsnämnd, att man under 1994-95 byggde till en ”L-formad” huskropp ritad av arkitekten Arne Christiansen, som ansluter väl till de äldre delarna.

Flera av de kringliggande punkthusen har tidigare ingått i servicehuset, men avvecklats eftersom standarden inte svarade mot de krav man idag ställer på äldreboende. I början av 00-talet genomgick de ursprungliga byggnaderna en totalrenovering. Tidigare hade de boende egna lägenheter med kök och viss tillgång till gemensam service och lokaler. Idag finner vi istället ålderdomshem samt gruppboende för dementa i dessa delar. År 2001 förvärvades hela fastigheten av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

På Frimärksvägen bodde det fram till 2006 sjuksköterskor i de 24 lägenheter som i dag rymmer ett stödboende.

Dela på: