Historik om Bygeln 1

Det finns skriftliga belägg för att Rågsved var bebott redan i början av 1600-talet. På 1700-talet omnämns det som ett torp, som tillhörde Älvsjö gård, och låg där tunnelbanan idag passerar Nynäsvägen. 

Namnet Rågsved betecknar en plats där man bränt, svedjat, skog och sedan sått råg. 

Stockholms stad förvärvade Älvsjö gårds ägor 1930, som då hade varit ett så kallad fideikommiss sedan 1700-talet. Den första stadsplanen för Rågsved antogs 1954 och torpet, som beskrevs som en lantlig idyll revs. De första nya husen uppfördes på kullarna söder om dalgången. I november 1959 gick det första tunnelbanetåget till Rågsved och vid Lucia samma år invigdes centrumanläggningen.

De allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm hade huvudansvaret när Rågsved byggdes. Centrum och även detta hus uppfördes av AB Stockholmshem. Det ritades med en stramt modern form av arkitekten Bertil Ringqvist och stod färdigt 1962. År 1984 genomfördes en störr ombyggnation, samtidgt som grannfastigheten Bygeln 5 byggdes. Vidare byggdes plan 2-6 om från servicehus till gruppbostäder år 2002.

Dela på: