Bygeln 5

Rågsveds seniorbostäder, Servicehus, Övrigt

 • Ragsved1.jpg
 • Ragsved2.jpg
 • Ragsved3.jpg
 • Ragsved4.jpg
 • Ragsved5.jpg
 • Ragsved1.jpg
 • Ragsved2.jpg
 • Ragsved3.jpg
 • Ragsved4.jpg
 • Ragsved5.jpg

Bygeln 5 är belägen i Rågsved och innehåller boendeformerna: servicehuslägenheter, seniorlägenheter och träningslägenheter. Vidare rymmer fastigheten dagverksamhet, café, hälsoträdgårdar, restaurang, storkök, låssmed, vårdcentral, mödravårdcentral, barnavårdcentral, öppenvård, fotvård samt garage. På Rågsvedsslingan 2 finns husets 38 seniorlägenheter, inklusive en övernattningslägenhet. Parkeringsmöjligheter finns i anslutning till centrum. Garage med förhyrningsplatser finns.

Läs mer om Rågsveds seniorlägenheter

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Servicehus,Övriga
Adress Rågsvedsslingan 2, 124 65 Bandhagen
Stadsdel Enskede-Årsta-Vantör
Område Rågsved
Area BRA 18713 kvm
Hyresnivå 1:or 6800-6900, 2:or 7500-7800 SEK

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: