Historik om De gamlas vänner 7

Sällskapet De Gamlas Vänner instiftades 1895. 

Ursprungligen drevs hemmet av en fröken Tersmeden med hjälp av en första donation från Hilma Kellberg. Verksamheten inrymdes i en liten lägenhet på Garvaregatan på Kungsholmen i innerstaden och tog emot ett par tre personer, som skulle vara gamla kvinnor ur den så kallade bildade klassen.

År 1911 började Enskededalen bebyggas, området elektrifierades och det första koloniträdgårdsområdet anlades. I oktober samma år invigdes Hemmet för Gamla, ett ålderdomshem med plats för 95 personer, som nu skulle vara mindre bemedlade kvinnor. 1957 övertogs verksamheten av Stockholms stad och Landstinget och har sedan utökats. År 2004 förvärvades hemmet av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Den äldre delen av Hemmet för Gamla inryms i en byggnad som präglas av klassicistiska arkitekturelement. Fasaden delas in av pilastrar och hörnkedjor. Varje byggnadsdel har lätt framskjutande partier, mittrisaliter, med frontespiser vars tempelgavlar bryter upp genom takfoten till det branta mansardtaket. Arkitekt var troligen Viktor Bodin, som hade ett av tidens största och mest produktiva ritkontor.

Dela på: