Historik om Drevkarlen 9

På 1500-talet blev hela Djurgården ett kronogods. Gustav Vasa som var intresserad av jordbruk lät rusta upp gårdar och modernisera driften. 

Mot slutet av 1600-talet utgjorde de norra delarna en kunglig jaktpark, med bland annat hjortar. År 1889 inköptes Hjorthagen av Stockholms stad, som lät påbörja bygget av Värtagasverket.

På 1890-talet byggdes bostäder för arbetarna på verket längs Artemis-gatan, som då hette Andra gatan. Hjorthagen blev Stockholms första industriförort och var länge en otillgänglig kåkstad. Från 1910-talet började stadsdelen få en alltmer välordnad karaktär med en provkarta på 1900-talets bostadsbyggande under olika decennier. De äldsta trähusen revs på 1960-talet för att ge plats åt kvarteret Drevkarlen.

Kvarteret Drevkarlen uppfördes 1964-65 av Stockholmshem. Det ritades av Sven Backström och Leif Reinius. Från 1930-talet och under mer än 40 år innehade de en ledande position inom svensk arkitektur, främst genom innovativa bostadsprojekt, som terrass- och stjärnhus. 2005 övertogs kvarteret av Micasa Fastigheter. Hela Hjorthagen är av kulturhistoriskt riksintresse och ingår i Nationalstadsparken.

Dela på: