Edö 1

Edö servicehus

 • edo1.jpg
 • edo2.jpg
 • edo3.jpg
 • edo4.jpg
 • edo5.jpg
 • edo6.jpg
 • edo7.jpg
 • edo1.jpg
 • edo2.jpg
 • edo3.jpg
 • edo4.jpg
 • edo5.jpg
 • edo6.jpg
 • edo7.jpg

Fastigheten består av två sammankopplade souterrängbyggnader med ett naturskönt läge i park ovanför sjön Magelungen. 

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Servicehus,Vård och omsorgsboende
Adress Nordmarksvägen 82, 123 72 Farsta
Stadsdel Farsta
Område Farsta
Area BRA 20 265 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

På en gård står en stor bronsskulptur, "Pojke till häst". Konstnär är David Wretling.

På husgavlarna

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: