Historik om Golvet 11

Örby Slott uppfördes på 1670-talet av landshövdingen Henrik Falkenberg. 1898 såldes de stora ägorna i syfte att styckas upp som villatomter. 

Stadsdelen präglas också av en varierad villabebyggelse från hela 1900-talet. Först 1938 fastställdes en stadsplan. Många gator fick namn efter sörmländska gods, som Sjöholm väster om Katrineholm.

Den villaliknande byggnaden i kvarteret Golvet 11 är ett soutterränghus med två plan mot gatan och ett mot gårdssidan, som varsamt anpassar sig till naturmarkens klipphällar. Byggnaden karaktäriseras av en träarkitektur med omsorgsfullt utförda detaljer. Arkitekter var Britta och Kjell Abramson, som under många år drev gemensam verksamhet i Stockholm och främst ritade skolor, barnstugor och bostadshus.

Kvarteret Golvet 11 uppfördes av det allmännyttiga bostadsbolaget AB Stockholmshem 1980. Ursprungligen användes det som daghem men i början av 2000-talet byggdes det om till vård- och omsorgsboende. År 2005 övertogs kvarteret av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, som är ett av staden helägt dotterbolag med uppgift att äga och förvalta omsorgsfastigheter.

Dela på: