Historik om Gulskivan

Bandhagen var ett av många torp som tillhörde Örby gård. 

Det omnämns i skrift redan 1677 och låg på andra sidan Örbyleden i dagens Stureby men brann ner 1942. Med industrialismens genombrott på 1800-talet växte Stockholm hastigt utanför tullarna. Många gamla gods styckades upp för att exploateras med bostäder eller industrier.Örby gårds ägor inköptes av Stockholms stad på 1940-talet och 1950 fastställdes en stadsplan för en självständig stadsdel med 7000 in-vånare. Planen följde den modell med centrum, service och bostäder som utarbetats för de nya tunnelbanestadsdelar som växte upp runt Stockholm. Utbyggnadstakten var mycket hög och i Bandhagen var det huvudsakligen Familjebostäder och HSB som byggde.

Kvarteret Gulskivans bostadshus i rött tegel är typiska för femtiotalets folkhemsarkitektur med grannskapsenheter och bevarad naturmark. Kvarteret kompletterades i början av sextiotalet med barnträdgård i en enplansbyggnad ritad av Fastighetskontorets chefsarkitekt Nils Sterner. Senare gjordes det om till hem för korttidsboende och år 2005 förvärvades fastigheten av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: