Historik om Hamnvakten

Vintertullens servicehus rymmer 180 bostadslägenheter samt lokaler för olika verksamheter som sjukhem, terapi och förskola. 

Fastigheten uppfördes 1982 av byggföretaget AB Strängbetong för AB Familjebostäder. Sedan 2001 ägs och förvaltas Vintertullen av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Det har moderniserats och byggts om under åren.

Namnet Vintertullen erinrar om tullstationen vid Hammarby sjö, där tull togs upp av bönderna från Värmdö när de vintertid kom på slädar över isen med varor att sälja inne i staden. Vid mitten av 1800-talet lät välbeställda stockholmare bygga sommarnöjen längs stränderna. På 1920-talet anlades Hammarbyleden och nya kajer och broar byggdes. Hamnverksamheten fortsatte i viss omfattning ända in på 1990-talet.

Området planerades i början av 1980-talet med tjugotalets storgårds-kvarter som förebild. Det har blandats med barockens formala rumskomposition med axlar som möts i Vintertullstorget. Stadsplanen upprättades av Alexander Wolodarski vid Stadsbyggnadskontoret medan kvarteret ritades av arkitekterna Per Ahrbom och Lars Fahlsten. Det präglas av stor volym som modulerats ner i mindre enheter.

Dela på: