Historik om Hemsystern

År 1965 lät Stockholms Stads Sjukvårdsstyrelse uppföra ett mindre lokalsjukhus i kvarteret Hemsystern. 

1997 byggdes detta om till Högdalens Äldreboende och 2002 renoverades och moderniserades en mindre del till korttidsboende. Denna mindre del gjordes vidare om till förskola 2008. År 2004 överförde Stockholms stad ägandet och förvaltningen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Hemsystern ritades av Carl-Gustaf Carlstedt. Från 1950-talet och flera decennier framåt drev han egen verksamhet och blev en av landets främsta sjukhusarkitekter, med många projekt i Sverige och utlandet. Huset uppfördes av SIAB, Svenska Industribyggen, som startades av byggmästaren Sven Dahlberg 1946 och snabbt blev ett av Sveriges största bygg- och anläggningsföretag.

Dela på: