Kattrumpstullens historik

Kattrumpstullen var när det stod färdigt 2003 ett av Stockholms modernaste äldreboenden. 

Det består av 97 lägenheter, uppdelade i avdelningar med 8-12 boenden, och uppfördes av det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder. Året efter övertogs ägandet av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, som bildats av Stockholms stad för att förvalta stadens omsorgsboende.

Kattrumpstullen ritades av White Arkitekter med Eva Berg som ansvarig arkitekt, efter parallellt uppdrag med tre inbjudna arkitektkontor. White Arkitekter bildades på 1950-talet i Göteborg och är idag ett av landets största kontor. Arkitektoniskt karaktäriseras huset av bågformen, som skapar en tydlig platsbildning, och fasadernas rumsbreda fönsterpartier. Invändigt präglas det av äkta material och ljusa färger.

Kvarters- och gatunamnen syftar på det tullhus som inrättades på 1600-talet sedan det beslutats att resande mellan Roslagen och Uppland skulle betala tull. Roslagstull blev officiellt namn men i folkmun kom den att kallas Kattrumpstullen, efter det slingrande vattendraget mellan Brunnsviken och Träsksjön vid nuvarande Jarlaplan. Bellman beskriver Ulla Winbladhs resa till Kattrumpstullen i Fredmans Epistlar.

Dela på: