Kumlet 24

Linnégården

 • Kumlet - listningsbild.jpg
 • Kumlet - listningsbild.jpg

Linnégården är ett vård- och omsorgsboende med 86 lägenheter. Fastigheten byggdes 1972 och byggdes senast om 1996. 

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Linnégatan 61, 114 58 Stockholm
Stadsdel Östermalm
Område Östermalm
Area BRA 7 297 kvm
Antal lägenheter 86

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

På Linnégårdens innergård finns en bronsskulptur som föreställer en flicka som sitter på sin mors knä. Skulpturen leder tankarna till den gamla barnkammarramsan Rida rida ranka, som den också kommit att kallas.

Skulpturen är utförd av Annie Wiberg på 1970-talet. Hon studerade på Konstakademien på 1940-talet och var sedan verksam i mer än 40 år, hela tiden i samma ateljé i Björkhagen.

Wibergs arbeten bestod främst av naturalistiskt återgivna människor och djur, som oftast utstrålar värme, närhet och trygghet. Många av hennes skulpturer återfinns i bostadskvarter i och runt Stockholm, där de kommit att bli högt uppskattade.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: