Historik om Kumlet 24

Östermalm bestod länge av träruckel, stall och ladugårdar och hette Ladugårdslandet efter den kungsladugård som fanns på 1500-talet. 

Med 1880-talets stadsplaner fick den gamla bebyggelsen ge vika för stora bostadskvarter i sten. I hörnet av Linnégatan och Grevgatan uppfördes 1899 en mäktig röd tegelborg med herrskapsvåningar.

År 1969 revs tegelborgen när Svenska Bostäder skulle uppföra ett pensionärshem, som stod färdigt 1972. Senare byggdes det om till servicehus och 2004 övertogs det av Micasa Fastigheter. Arkitekt för kvarteret var Björn Westerberg vid Fastighetskontoret och Skånska Cementgjuteriet var byggmästare. Med 1890-talshuset i minne avviker det mot omgivningarnas putsarkitektur med fasader i mörkrött tegel.

Med stadsdelens nya fashionabla karaktär kom krav på namnändringar. Nya Qvartersgatan blev 1882 Linnégatan i samband med avtäckningen av en staty av vetenskapsmannen och 1885 fick stadsdelen sitt nuvarande namn. Kvartersnamnet hör till de äldsta på Östermalm med anor från 1600-talet och har som många andra i närheten marin anknytning. Kummel är ett sjömärke i form av en stenpelare.

Dela på: