Kvarndörren 1

 • IMG_3107.jpeg
 • Kvarndörren-fasad.jpeg
 • IMG_3107.jpeg
 • Kvarndörren-fasad.jpeg

Fastigheten ligger centralt i Rinkeby i hörnet Hjulstavägen och Rinkeby allé, granne med polishuset.

Fastigheten är en modern vård -och omsorgsboende som består av sex våningar varav entréplan är delvis i suterräng. Det finns totalt 90 lägenheter med kokvrå på 30 kvm och en lägenhet som är på 34 kvm.

Hållbarhet i fokus

Byggt med hållbarhet i fokus ger Kvarndörren 1 en hemlik känsla för både boende och personal. Fastigheten har öppna ytor där alla rum/lägenheter har direktkontakt med de sociala ytorna på avdelningarna/våningar/plan. Fastigheten har certifierats i Miljöbyggnad silver, har solceller, sedumtak samt bergvärme.

Grön gårdsmiljö

Den gröna gårdsmiljön inbjuder till samvaro, promenader och odling. Regnvatten tas om hand och leds till planteringarna, s.k. regnbäddar. De inglasade terrasserna som går längsmed hela fasaden hjälper till att knyta samman gården till fastigheten. Terrasserna möjliggör för den som inte kan ta sig ut att ändå få tillgång till solljus och kontakt med utemiljön året om.

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Rinkeby Allé 16 (Huvudentré) ,
Stadsdel Rinkeby-Kista
Område Rinkeby
Area BOA 2 705 / BTA 7 895 kvm
Antal lägenheter 90

Tillgänglighetsinformation

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Entréer kan inte nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
 • Nödvändiga informationsskyltar är logiskt placerade, t.ex. rumsskyltar på vägg vid dörrars handtagssida.
 • Skyltar är placerade på rätt höjd för personer i rullstol och personer med nedsatt syn, ca 140-160 cm över golv.
 • Skyltar är väl belysta och fria från reflexer.
 • Skyltar har kompletterande symboler.
 • Skyltar har kompletterande text i relief eller som punktskrift, i de fall detta behövs.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.

Hörsel

 • Döva och hörselskadade kan nås av brandlarm och annat förekommande larm i toaletter.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: