Historik om Likriktaren 2

Västberga med anor från 1300-talet var på 1600- och 1700-talet en av de största markegendomarna i södra Stockholm. 

Namnet kommer troligen av det höga terrängpartiet mellan dagens Väst- och Östberga. Stadsdelen bildades 1926 men fick sina nuvarande gränser först 1956. Stockholms stad förvärvade delar av ägorna på 1930- och 1940-talet.

Det moderna Västberga, som vuxit fram sedan 1910-talet, består av tre delar med helt olika karaktär. Det finns ett industriområde, ett flerbostadshusområde samt en del med småhus. Kvarteret Likriktaren och Mikrofonvägen har fått sina namn efter företagen ASEA och Ericsson, som etablerade sig här på 1930-talet. I början av 2000-talet inleddes en förändringsprocess med helt nya verksamheter i industrikvarteren.

Kvarteret Likriktaren med gruppboendet Röda Stugan uppfördes 1980 av det allmnnyttiga bostadsbolaget AB Stockholmshem. 2001 genomgick det en omfattande ombyggnad till dagens utformning, med Dick Holmberg som ansvarig arkitekt. Anläggningens envånings trähus, kring en gård som öppnar sig mot söder, ansluter väl till terrängen. 2004 övertogs kvarteret av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: