Historik om Pettersbergsgården 15

Pettersberg var känt som torp och krog redan på 1700-talet. 

Det beboddes av frälseinspektören Peter Nystrand, som 1776 fick friköpa torpet med kringliggande mark från Hägerstens gård. Vid mitten av 1800-talet började välbeställda stockholmare bygga sommarnöjen längs Mälaren, som på 1900-talet efterhand blev till åretruntbostäder.

Pettersberg fick på 1860-talet sin herrgårdsliknande utformning. Gården lär ha varit träffpunkt för tidens kulturpersonligheter som August Strindberg. På 1940-talet genomfördes en grundlig renovering varvid huset fick sin nuvarande exteriör. Av den rika snickarglädjen med verandor återstår fasadens träpanel och lövsågade takfotslister. Trädgårdsmästarbostad och odlingar försvann vid uppstyckning av tomter.

På 1700- och 1800-talet upprätthölls förbindelserna med innerstaden med båt. Först 1913 etablerades på privat initiativ spårvägstrafik, vilket bidrog till en snabbare exploatering. Gatunamnets ändelse har samma betydelse som klev, vilket var benämning på en brant backe. Pettersbergsgården genomgick nya om- och tillbyggnader på 1950- och 1960-talet, och övertogs 2004 av Micasa Fastigheter i Stockholm.

Dela på: