Pilträdet 10

Pilträdet

 • Piltradet%2010_konst2.jpg
 • Piltradet%2010_konst3.jpg
 • Piltradet%2010_konst5.jpg
 • Piltradet10_konst4.jpg
 • Piltradet10_konst6.jpg
 • Pilträdet%2010_2.jpg
 • Pilträdet%2010_3.jpg
 • Piltradet%2010_konst2.jpg
 • Piltradet%2010_konst3.jpg
 • Piltradet%2010_konst5.jpg
 • Piltradet10_konst4.jpg
 • Piltradet10_konst6.jpg
 • Pilträdet%2010_2.jpg
 • Pilträdet%2010_3.jpg

Servicehuset är en femvåningsfastighet som ursprungligen byggdes 1982. I fastigheten finns 155 servicelägenheter och 16 gruppboendeplatser. Det finns även restaurang, fotvård, hårvård och verksamhetslokaler.

Summering

Typ av lokal Servicehus
Adress Bolinders Plan 3, 112 24 Stockholm
Stadsdel Kungsholmen
Område Bolinders Plan 3
Area 112 24 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.

Pilträdets servicehus uppfördes åren 1982-1984. Av en tillfällighet ska arkitekten 1983 ha sett en stor utställning på Naturhistoriska riksmuseet med Lars Jonssons natur- och fågelmåleri. En fyra meter lång oljemålning med sjöfåglar som avtecknar sig mot ett skimrande vatten förvärvades och hängdes i servicehusets restaurang.

I samband med att restaurangen renoverades 2019flyttades tavlan över till fastigheten Lektionen.

I övrigt består den fastighetsburna konsten inomhus av fönsternischer i väggen med akvareller. Konstnär är Gisela Lunder.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: