Historik om Pilträdet 10

Pilträdet 10 är ett servicehus med 134 lägenheter, som uppfördes åren 1982-84 av det allmännyttiga bostadsbolaget AB Familjebostäder. 

Anläggningen kombineras med ett nyare intilliggande sjukhem, med inomhusförbindelser och gemensamma funktioner. Servicehuset ägs och förvaltas sedan 2001 av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Arkitektoniskt karaktäriseras kvarteret Pilträdet av fasadernas röda tegel och det förhöjda mittpartiet ovanför huvudentrén, som bildar fond mot Klarabergsviadukten i norr och kan beskrivas som en port till Kungsholmen. Mot väster vänder sig byggnaden med tre flyglar mot en grön och lugn gårdssida. De korta och smala huskropparna ger många hörnlägenheter med goda dagsljusförhållanden.

Kvarteret ritades av EGÅ, med Bengt Ågren som ansvarig arkitekt. Byggmästare var Forss & Son, grundat av Viktor Forss, nummer 226 i Stockholms Murmästarämbete. Kvartersnamnet hör till de äldsta på Kungsholmen och hade nr 1 på en karta från 1733. Planen är upp-kallad efter Bolinders verkstäder, som låg mellan Kungsklippan och Klara sjö. På 1800-talet var det en av Stockholms största industrier.

Dela på: