Riddarsporren 21

Riddarsporrens seniorbostäder, Riddarsporrens vård- och omsorgsboende

 • Riddarsporren%2021.jpg
 • Riddarsporren%2021_2.jpg
 • Riddarsporren%2021_3.jpg
 • Riddarsporren%2021_5.jpg
 • Riddarsporren%2021_6.jpg
 • Riddarsporren%2021_7.jpg
 • Riddarsporren%2021.jpg
 • Riddarsporren%2021_2.jpg
 • Riddarsporren%2021_3.jpg
 • Riddarsporren%2021_5.jpg
 • Riddarsporren%2021_6.jpg
 • Riddarsporren%2021_7.jpg

Huset består av två byggnader och har 128 lägenheter varav ena huskroppen består av seniorbostäder. Den andra delen av fastigheten är ett vård- och omsorgsboende. Fastigheten byggdes 1980. Renovering av seniorbostäderna har skett i etapper. I huset finns restaurang, fotvård och närbutik samt en förskola.

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Vård och omsorgsboende
Adress Frejgatan 61 / Norrtullsgatan 12, 113 26 / 113 27 Stockholm
Stadsdel Norrmalm
Område Norrtull
Area BRA 17032 kvm
Hyresnivå 1:or 7000-8200, 2:or 8100-9300, 3:or 11800-12200 SEK

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

På olika platser i Riddarsporrens seniorboende finns sex stycken små figurer utplacerade. De är skulpterade i vax och gjutna i brons, av Karin Lind som kallat dem Bärare. De är flyttfåglar, som bär sina knyten så som vi alla bär med oss våra knyten av bördor och glädje vid förflyttningar genom livet.

Karin Lind har haft egna utställningar, uppdrag med offentliga utsmyckningar och gjort över hundra scenografier för uppsättningar på Operan, Dramaten och Stadsteatern. Detta för att bara nämna något från över fyrtio års verksamhet av intensivt, mångsidigt och produktivt skapande

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: