Historik om Riddarsporren 21

August Strindberg bodde under sin uppväxttid i en malmgård som låg här vid Norrtullsgatan. 

1875 inköptes tomterna av bryggarmästaren Frans Heiss, som började tillverka öl enligt nya tyska metoder. Hamburgerbryggeriet växte till ett av de största och verksamheten pågick till in på 1970-talet.

1976 utreddes möjligheterna att bygga framtida pensionärsbostäder. Man fann markområden för 22 servicehus. I Vasastan uppförde Svenska Bostäder 1980 två av dessa, Väduren vid Roslagsgatan och Riddarsporren. Sedan 2005 förvaltas de av Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Riddarsporren ritades av arkitekterna Carl-Olof Deurell och Ingemar Tommos.

På 1970-talet fick tjugotalets stadsbyggnadsideal med storgårdskvarter en renässans. Riddarsporren består av fyra gårdar med totalt över 500 bostäder, blandat med verksamheter. Bebyggelsen har anpassats till hus från bryggeritiden som sparats. Den större skalan bemästrades genom fasadutformning, färgsättning och att husen vinklats kring ett nytt torg.

 

Dela på: