Skolörten 2

Skolörten

 • Skolörten%202_1.jpg
 • Skolörten%202_2.jpg
 • Skolörten%202_3.jpg
 • Skolörten%202_4.jpg
 • Skolörten%202_5.jpg
 • Skolörten%202_1.jpg
 • Skolörten%202_2.jpg
 • Skolörten%202_3.jpg
 • Skolörten%202_4.jpg
 • Skolörten%202_5.jpg

Servicehuset byggdes 1974 och består av 15 hus i två, tre eller fyra våningar. Parkeringsplatser finns samt ett garage som tillhör fastigheten. För att hyra garageplats kontakta Stockholms parkering på telefon 08-772 96 00.

Summering

Typ av lokal Servicehus
Adress Riddersviksvägen 108, 165 70 Hässelby
Stadsdel Hässelby Vällingby
Område Hässelby
Area BRA 14318 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: