Historik om Sörklippan 1

Fastigheten byggdes 1983 men smälter väl in i områdets 1930-talskaraktär.

Tranebergs servicehus uppfördes av Stockholms stad, genom det allmännyttiga bolaget AB Familjebostäder. Det stod färdigt 1983 och rymde ursprungligen 106 små servicelägenheter, samt restaurang och olika slag av service. År 2001 överfördes ägandet till Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Stadsdelen och servicehuset har fått sina namn efter krögaren Bengt Trana. På 1700-talet drev han värdshus i det som sedermera blev Tranebergs gård. Den finns fortfarande kvar, men i början av 1900-talet förvärvade Stockholms stad all mark i stadsdelen. På 1930-talet fastställdes en stadsplan och Stockholms första smalhusområde började byggas.

Tranebergs servicehus i kvarteret Sörklippan ligger på en starkt kuperad tomt. Det ritades av arkitekt Lars Bryde. Mot söder och tunnelbanan växer en souterrängbyggnad med lutande och veckade fasader upp ur berget. Ovanför denna reser sig två vinkelställda högre byggnadskroppar, klädda i ljust tegel för att ansluta till den omgivande 1930-arkitekturen.

Dela på: