Historik om Spetskålen 65

Fastigheten Spetskålen 65, med Träffpunkt Lovisa, ligger vid Loviselundsvägen i Hässelby Villastad, nära gränsen till Hässelby Gård.

Idag används fastigheten som träfflokal med sysselsättning. 1931 hette gården Björkahemmet och drevs av Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm. På 1940- och 1950-talen gjordes om- och tillbyggnader för ungdomshem och på 1990-talet tillbyggnad av behandlingshem. Micasa Fastigheter i Stockholm AB övertog ägande och förvaltning av fastigheten i juni 2004. 

Fastigheten Spetskålen 65 utgörs av tre fristående byggnader, två tvåvånings boningshus och en lägre mindre servicebyggnad. Enligt uppgift är Björkahemmet uppfört 1931, ritat av arkitekten Robert Mossberg. Byggnadernas karaktär antyder dock skilda byggnadsår. Det hus som står närmast Loviselundsvägen, med liggande spåntad träpanel och brutet mansardtak är snarast typiskt för 1910-talet. Den högre byggnaden med stående lockläktpanel och sadeltak har typiska drag av 1920-tal, som fönstren, medan den lägre servicebyggnaden med sitt enkla pulpettak är den som snarast motsvarar 1930-tal.

Om- och tillbyggnaderna 1945 var ett av arkitekten och möbelformgivaren Axel Kandells tidigaste projekt. Han gjorde sig sedan relativt känd för en lång rad villor och sommarhus över hela landet, bland annat terrasshus i Sköndal 1960, som blivit byggnadsminnesför-klarade. På 1970-talet var han även slottsarkitekt för Gripsholms slott.

Föreningen Skyddsvärnet, som drev Björkahemmet, bildades 1910 på initiativ av Allmänna svenska prästföreningen och Svenska fattigvårdsförbundet. Syftet var att verka för ”främjande av det allmänna och enskilda räddningsarbetet bland frigivna fångar, villkorligt dömda, lös-drivare, alkoholister, prostituerade och i liknande avseenden hjälpbehövande”. 1916 lät de även uppföra ett inackorderingshem någonstans i Stockholmstrakten, vilket skulle kunna ha varit just Björkahemmet, med tanke på byggnadens ”1910-talskaraktär”.  Föreningen existerar fortfarande med verksamhet som syftar till social rehabilitering.

År 1914 blev samhället Riddersvik municipalsamhället Hässelby Villastad, med egna politiska organ och myndigheter. 1926 blev det en köping och samma år kunde den första stadsplanen fastställas, efter att ha manglats åratal i olika instanser. Den var upprättad av Stockholms dåvarande stadsplanedirektör och landets särklassigt mest produktive stadsplanearkitekt, Per Olof Hallman.

På Hallmans plan saknades fortfarande namn på gator och kvarter. Kvartersnamn fastställdes av Länsstyrelsen 1933 medan gatunamn fastställdes först efter det att Hässelby inkorporerats med Stockholm 1949. Mer än hälften av alla gator och kvarter i stadsdelen har fått namn ur kategorin ”växter”, alla tillkomna efter 1949. Spetskål är en sorts vitkål, som introducerades i Europa av romarna.

Gatan hette tidigare Kalvuddsvägen och fick sitt nuvarande namn först 1950. Det minner om Loviselund, som var ett av de sista torpen som byggdes när all mark ännu hörde till Hässelby slott. Torpet byggdes 1875, och hade fyra–fem tunnland jord för odling, men revs inför uppförandet av Hässelby Gårds centrum.

  

Dela på: