Historik om Sveaborg 6

Skivhusen längs Sibeliusgången ritades av Lars Bryde, som var en av Stockholms främsta bostadsarkitekter under 1950- 60- och 70-talen.

Akalla servicehus uppfördes 1975 som ett pensionärshotell, av Svenska Bostäder. Under åren har användningen förändrats mot senior- och gruppboende. Fastigheten rymmer även en rad andra verksamheter, som vårdcentral och gemensamhetslokaler. Sedan år 2008 ägs och förvaltas Akalla servicehus av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Skivhusen längs Sibeliusgången ritades av Lars Bryde, som var en av Stockholms främsta bostadsarkitekter under 1950- 60- och 70-talen. Byggnaderna fungerar som markörer och annonserar centrum på långt håll. Fasaderna är spritputsade med vita plåtpartier vid fönster och balkonger. De höga husens mörka färger står i kontrast till de lägre ljusa husen.

Stadsdelen har fått sitt namn efter byn Akalla. 1323 skrevs namnet Akarli, åkarlar, de som bor vid ån. Igelbäcken var en segelled på vikingatiden. På 1500-talet omnämns tre gårdar och fram till 1970-talet var det en jordbruksbygd. Namnsätt-ningen i det moderna Akalla har utgått från finska orter och personligheter. Sveaborg var en kustfästning utanför Helsing-fors och Jean Sibelius anses som landets främste tonsättare.

Dela på: