Historik om Tjärdalen 4

Fastigheten i tegel med två vitputsade flyglar uppfördes ursprungligen 1965. Arkitekturen är karaktäristisk för 1960-talet.

Hagsätra planerades och bebyggdes i huvudsak under 1950- och 1960-talet. Stadsdelen karaktäriseras av tidens stadsplaneideal för de i princip självförsörjande samhällen som växte upp längs de nya tunnelbanelinjerna. Torget i Hagsätra invigdes i oktober 1960 medan stationen öppnades i december samma år, som Stockholms 47:e.

När Hagsätra växte fram var byggandet ännu i huvudsak hantverksmässigt och anpassade sig väl till den befintliga terrängens nivåer. Ursprunglig naturmark kunde därför ofta sparas. Många av gatorna i stadsdelen fick namn efter småsamhällen i Närke, som Porla, medan kvartersnamnen har med skogsbruk att göra. En tjärdal var en skålformad grop i vilken man brände stubbar för att utvinna trätjära.

Tegelbyggnaden med två vitputsade flyglar uppfördes ursprungligen 1965 som upptagningshem, av Stockholm stads barnavårdsnämnd. Anläggningen, med en för 1960-talet karaktäristisk arkitektur, ritades av Gustaf Lettström (1919-1999). Han var verksam som arkitekt i över fyrtio år och ansvarade för otaliga kontor, skolor och bostäder. År 2002 förvärvades fastigheten av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Dela på: