Historik om Trehörningen 1

Trehörningen är en äldre namnform av sjön Trekanten, omnämnd i skrift 1617 och som förekommer på kartor långt in på 1800-talet.

Lövholmen var ett numera rivet torp som tillhörde Hägerstens gård. Fram till 1797 hette det Lustigkulla, troligen beroende på krogrörelse. Även Liljeholmen var ett torp, under Årsta, känt som krog och värdshus.

Trakten var länge en lantlig miljö med gårdar och några sommarnöjen men i och med att Södra stambanan drogs 1860 förändrades bilden helt. Omfattande industrietableringar och spekulationsbyggda bostäder med usla sanitära förhållanden bildade Stockholms första industriförstad. Från 1898 var det ett självstyrande municipalsamhälle fram till 1913 då hela Brännkyrka socken inkorporerades med Stockholm.

Trekantens servicehus uppfördes 1986 av Svenska Bostäder, ritat av bolagets arkitektkontor med Gunnar Andersson som ansvarig. Det stora komplexet karaktäriseras av att det är nedbrutet i tydliga volymer som trappas av mot sjösidan. Fasaderna är klädda med rött tegel vars skiftande bränning och tvärställda bjälklagsförband ger en levande yta. 2004 övertogs Trekanten av Micasa Fastigheter i Stockholm.

Dela på: