Historik om Trossen 13

Fastigheten rymmer servicebostäder och gruppboende som vetter mot Fridhemsgatan, mot S:t Eriksgatan ligger butiker och kontor.

Trossen 13 uppfördes av Familjebostäder och stod färdigt 1975. Vid Fridhemsgatan rymmer kvarteret 135 servicebostäder och gruppboende med 113 platser, mot S:t Eriksgatan ligger butiker och kontor. I början av 2000-talet genomfördes omfattande förnyelser då Västermalmsgallerian tillkom. Genom tredimensionell fastighetsbildning delades ägandet upp och 2006 förvärvade Micasa Fastigheter bostäderna.

Innan det nuvarande kvarteret byggdes låg det tio femvånings stenhus från 1880-talet på tomten. De innehöll främst smålägenheter för arbetare vid de många industrier som fanns på Kungsholmen. De husen hade i sin tur ersatt lägre träbebyggelse med trädgårdar. Sedan 1640-talet hade det gått ett staket med tullportar tvärs över holmen i S:t Eriksgatans läge. Gatan var en backig landsväg i en lantlig trakt.

Kvarteret är ett av en handfull i Stockholms innerstad med en konsekvent utförd plåtpanelarkitektur. Som på gamla trähus har fasaden varierats genom olika vertikala profiler och horisontella band som markerar våningsplanen. Trossen ritades på Fastighetskontoret med Carl-Olov Deurell som ansvarig arkitekt och uppfördes av byggmästaren Reinhold Gustafsson, nr 271 i Stockholms Murmästarämbete.

Dela på: