Väderkvarnen 20

Väderkvarnens äldreboende

 • vaderkvarnens_terass%20(1).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(2).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(3).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(4).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(6).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(7).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(8).jpg
 • vaderkvarnens_terass.jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(1).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(2).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(3).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(4).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(6).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(7).jpg
 • vaderkvarnens_terass%20(8).jpg
 • vaderkvarnens_terass.jpg

Servicehuset byggdes år 1981. Här finns restaurang, bibliotek, fotvård, frisör och verksamhetslokaler samt servicelägenheter, gruppboendeenheter och vård- och omsorgslägenheter. I huset finns också seniorbostäder. 

Garage/parkering: Parkeringsgarage finns i huset, men det är inte alltid det finns lediga platser.

Läs om Väderkvarnens seniorbostäder

Läs om fastighetens historik 

Summering

Typ av lokal Servicehus,Vård och omsorgsboende
Adress Brunnsgatan 26, 111 38 Stockholm
Stadsdel Norrmalm
Område Norrmalm
Area BRA 26 731 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: