Vallörten 17

Vallörtens seniorbostäder, Vallörtens servicehus

 • Vallorten_10.jpg
 • Vallorten_11.jpg
 • Vallorten1.jpg
 • Vallorten2.jpg
 • Vallorten4.jpg
 • Vallorten7.jpg
 • Vallorten8.jpg
 • Vallorten9.jpg
 • Vallorten_10.jpg
 • Vallorten_11.jpg
 • Vallorten1.jpg
 • Vallorten2.jpg
 • Vallorten4.jpg
 • Vallorten7.jpg
 • Vallorten8.jpg
 • Vallorten9.jpg

Fastigheten rymmer seniorbostäder och ett vård- och omsorgsboende. Den ligger i anslutning till ett lättillgängligt frilufts- och grönområde och det är gångavstånd till Mälaren. Fastigheten omfattar bara lägenheter och har inga gemensamma ytor.

Läs mer om Vallörtens seniorbostäder

Summering

Typ av lokal Seniorboende,Servicehus
Adress Malörtsgränd 1, 165 70 Hässelby
Stadsdel Hässelby Vällingby
Område Hässelby
Area BRA 6 930 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.
Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

Parkering

7 egna p-platser 
Skolörten (17 p) 
P-Hässelbyhallen (35 p)

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se