Vårdhemmet 1

Koppargården

 • vardhemmet_1 (1).jpg
 • vardhemmet_1 (2).jpg
 • vardhemmet_1 (3).jpg
 • vardhemmet_1 (4).jpg
 • vardhemmet_1 (5).jpg
 • vardhemmet_1 (6).jpg
 • vardhemmet_1 (7).jpg
 • vardhemmet_1 (8).jpg
 • vardhemmet_1.jpg
 • vardhemmet1.jpg
 • vardhemmet3.jpg
 • vardhemmet4.jpg
 • vardhemmet_1 (1).jpg
 • vardhemmet_1 (2).jpg
 • vardhemmet_1 (3).jpg
 • vardhemmet_1 (4).jpg
 • vardhemmet_1 (5).jpg
 • vardhemmet_1 (6).jpg
 • vardhemmet_1 (7).jpg
 • vardhemmet_1 (8).jpg
 • vardhemmet_1.jpg
 • vardhemmet1.jpg
 • vardhemmet3.jpg
 • vardhemmet4.jpg

Fastigheten är i nio plan. Här finns Koppargården som är ett vård- och omsorgsboende med 145 lägenheter och profilboendet Liviagården med 29 lägenheter för 55 plus med psykisk funktionsnedsättning. Sjukhemmet byggdes ursprungligen 1971 och byggdes om 2003. I fastigheten finns också dagverksamheten Starbogården samt café, bibliotek och samlingssal.

Summering

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Bättringsvägen 5-9, 162 52 Vällingby
Stadsdel Hässelby Vällingby
Område Råcksta
Area BRA 23 934 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och parkeringsplats.
 • Parkeringsplats finns högst 25 m från entré.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

1970 utsågs Fuga 1 till vinnare i en tävling om konstnärlig utsmyckning till entrén i det då nybyggda sjukhemmet. Det utvalda förslaget var en färgstark två och en halv meter hög skulptur i koppar, nickel och lack, utförd av Walter Bengtsson. Han hade utbildat sig på Valands konstskola i Göteborg på 1950-talet och fick sitt genombrott på 1960-talet. Det har sagts om Walter Bengtsson att ”…han bryter ner distansen mellan konstverk och åskådare och stegrar vår känsla och upplevelse genom att appellera till homo ludens, den lekande människan inom oss”.

Även till återinvigningen 2003 hade, efter en omfattande ombyggnad, ett antal konstnärer inbjudits att lämna förslag på konstnärlig utsmyckning. Bianca Maria Barmens Katten minns i sin korg, inköptes för placering vid de nya entréerna. Den består av grupp med sju bronsskulpturer placerade på varsin sockel. En av dem är en katt, som spelar huvudrollen i den berättelse som gruppen utgör.

Samtidigt valdes Kicki Stenströms förslag till konstnärlig gestaltning av parken, Den sjungande trädgården. Stenström har skapat en slinga med skivor av norsk skiffer i tre olika nyanser, som på några platser breder ut sig med oregelbundna hällar. Stenström har även formgett möblerna i stålrör, trä och sten som står där och tanken är att olika sällskap eller personer ska kunna finna sina platser för promenader, samtal, vila eller kanske meditation.

 

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på: