Historik om Vattenpasset 16

1907 beslutade Stadsfullmäktige att hedra femtioårsminnet av Oskar II:s och Sofias förmälning genom att inrätta ett hem där fattiga åldriga makar kunde få leva tillsammans. Det stod färdigt och invigdes 1913.

Guldbröllopshemmet rymmer sjukhem och äldreboende med 44 lägenheter. Sedan 2004 ägs det av Micasa Fastigheter i Stockholm.

Guldbröllopshemmet uppfördes i anslutning till Rosenlunds ålderdomshem från 1886 och en välgörenhetsinrättning. Rosenlunds egendom var i äldre tider bekant för sin stora trädgård och för en krog som omnämns av Bellman i en av Fredmans epistlar. Gatan är uppkallad efter Carl Herrman Tidelius som var lärare vid Maria folkskola mellan 1881 och 1914 och blev känd för sin sociala verksamhet bland barn.

Guldbröllopshemmet ritades av Hjalmar Cederström, som senare var chefsarkitekt för Södersjukhuset och fått en gata uppkallad efter sig. Arkitektoniskt präglas byggnaden av tidens nationalromantiska strömningar. Efter decennier av stuckdekor och utländsk jugend var det äkta material och svenska borgar som gällde som förebild. Huggen granit, mörkbränt tegel och småspröjsade fönster är typiska drag.

Dela på: