Välityssäännökset

Jos olet vähintään 65-vuotias, sinulla on aiempaa paremmat mahdollisuudet saada esteetön asunto Tukholman kaupungissa. Uusia senioriasuntoja valmistuu, ja uudet välityssäännökset asettavat etusijalle henkilöt, jotka kokevat turvattomuutta tai yksinäisyyttä.

Välityssäännökset: Vähintään 65-vuotias, joka on kirjoilla Tukholman kaupungissa asuntojonoon tullessaan.

Erityiset välityssäännökset: Mahdollistavat nopeamman etenemisen jonossa. Tämä koskee yli 85-vuotiaita sekä 65–85-vuotiaita, joiden asunto ei ole esteetön tai jotka kokevat yksinäisyyttä tai turvattomuutta.

• Kun yli 85-vuotias Tukholman kaupungissa kirjoilla oleva ilmoittaa asuntovälitykseen (Bostadsförmedlingen) olevansa kiinnostunut Micasa-kiinteistöjen senioriasunnosta, hänet sijoitetaan etusijalla olevien hakijoiden ryhmään.

• 65–85-vuotiaat, joiden asunto ei ole esteetön tai jotka kokevat yksinäisyyttä ja turvattomuutta, voidaan avuntarpeenkäsittelijän tai perusterveydenhuollon tai kuntoutuksen hoitohenkilöstön antamalla todistuksella sijoittaa etusijalla olevien hakijoiden ryhmään. Todistus liitetään Bostadsförmedlingen i Stockholmille lähetettävään hakemukseen, jolla haetaan etusijalle pääsyä asunnonvälityksessä. Jos täytät erityiset säännökset, jonotusaika ei koske sinua. Sinun on kuitenkin oltava Bostadsförmedlingenin jonossa voidaksesi saada asunnon.

Senioriasuntoja välitetään jatkossakin sen perusteella, millainen jonotusaika sinulla on Bostadsförmedlingenin jonossa.. Jos etusijalla olevassa ryhmässä ei ole senioriasuntoa tarvitsevia, asunnot jaetaan Bostadsförmedlingenin kautta yli 65-vuotiaille Tukholmassa kirjoilla oleville henkilöille.

Hakemuslomake etusijalle pääsyä varten löytyy osoitteesta bostad.stockholm.se

Jaa: