Brand och säkerhet

Bästa sättet att undvika brandtillbud är att minska riskerna för att brand ska uppstå.

Förebygg brand i lägenheten

Lämna aldrig brinnande ljus utan tillsyn. Kontrollera att brandvarnaren har ett fungerande batteri. Rengör filtret till spisfläkten regelbundet eftersom mycket fett i filtret gör att en brand sprids snabbare.

Tänk på att aldrig låsa dörrar och gallergrind inifrån med nyckel. Vid en eventuell brand måste du snabbt kunna komma ut.

Om olyckan är framme

En mindre brand kan du släcka själv med en brandsläckare, ett lock eller en handduk. En filt eller matta fungerar också. Brand i en kastrull kvävs alltid med lock.

Har branden blivit för stor, försök inte släcka den. Gå ut ur rummet eller lägenheten och stäng dörren efter dig.

Trapphuset är en utrymningsväg. Blockera aldrig trapphuset med cyklar, rullatorer, rullstolar, barnvagnar, returpapper eller annat.

Dela på: