Porttelefon för besökare

Så gör en besökare för att ringa på från entrén.

(Följ siffror och pilar i bilden)

1 Tryck på knappen till höger om texten:
Välkommen, tryck här.

2 Fem bokstavsintervall visas. Tryck på knappen intill bokstavsintervallet som visar första bokstaven i efternamnet på personen du ska till.

3 Bläddra genom att trycka på pilarna under displayen, tills aktuellt namn hittats.

4 Tryck på knappen intill aktuellt namn. Då ringer det i personens porttelefon i lägenheten.

5 Gjorde du fel, tryck på återställningsknappen i mitten under displayen.

6 Prata i mikrofonen mitt på displayen.

Mellan klockan 21 och 07 måste man själv knappa in telefonnumret till den man ska besöka.

Dela på: