Spiskåpa

Spiskåpan fungerar som ett utsug och är en del av 
ventilationen samtidigt som den för ut matos.
Via reglagen styr du belysning samt styrkan i utsuget.

Egna fläktar får inte monteras eftersom systemet då sätts ur funktion.

Dela på: