Besiktning

När en lägenhet blir ledig eller skadats gäller följande rutiner:

 • Fyll i besiktningsunderlaget med kontaktperson och telefonnummer
 • Skicka det till felanmälan via e-post: felanmalan@micasa.se
 • Om något är oklart beträffande inskickat underlag blir du kontaktad av Micasa Fastigheters underhållsgrupp - besiktningsmän.
 • Svar med tidpunkt för besiktning kommer från Micasa Fastigheters underhållsgrupp.
 • Bifoga gärna bilder på det som ska åtgärdas.

Besiktningsunderlag

Nedan finner du en lathund som stöd när du fyller i besiktningsunderlag:
Om du behöver en mall för besiktningsunderlag meddelar du oss via e-post till: iuh@micasa.se. Eller laddar du ned dokumentet direkt, du hittar detta under rubriken Relaterat dokument.

Ytskikt

 • Är tapeten/målade ytan trasig/skadad? Finns det fettfläckar? Beställ tapetsering/målning. Skriv vilken/vilka väggar som behöver åtgärdas. Skriv om väggar är tapetserade eller målade.
 • Är lister/foder runt golv och dörrar avskavda? Beställ målning.
  Golvets skick
 • Är det hål i golvet? Beställ nya golv.
 • Är det en svetsfog som släppt? Beställ endast fogning.

Badrum

 • Är ytor och utrustning hela? Beställ inte.
 • Är något trasigt? Beställ besiktning.

Tid för renovering

 • Svar från inre underhållsgrupp skickas så snart som möjligt.
 • Ett till två rum, beräknas ta 14 dagar att färdigställa från och med beställningsdatum. Vid avvikelser meddelas du av Micasa.

Micasa Fastigheter tillämpar bruksvärdesystemet

Micasa Fastigheter tillämpar bruksvärdesystemet. Det innebär att Micasa Fastigheter är överens med hyresgästföreningen om att intervallet för tapetsering är 12 år och att det beträffande golv är 17 år för plastmatta och 22 år för linoleumgolv. För vitvaror är intervallet cirka 15 år för kyl eller frys och 18 år för spis. Ett intervall är den förhandlade tiden mellan två renoveringar.

Debitering stadsdel/ Micasa Fastigheter

Om tapeter och snickerier fått åverkan innan full intervalltid har gått, kommer Micasa att debitera stadsdelen kostnaden för mellanskillnaden mellan full tid och tid för begärd renovering.

Om en lägenhet är så pass förstörd att den behöver saneras står stadsdelen för hela kostnaden för saneringen. Exempel på sådan förstörelse kan vara urin eller tobak eller nikotin.

Om en lägenhet har skador på grund av åverkan är det s k över- slitage och underhåll som utförs debiteras stadsdelen. Vid debitering tas hänsyn till avskrivningstider och ytskiktets/golvets beräknade livslängd, se textavsnittet om bruksvärdessystemet.

Besiktningar utförs i första hand av verksamheten. Vid avrop eller önskemål, från verksamheten, utförs besiktning av Micasa. Besiktning sker så snart som möjligt.

Dela på: