Besöksstoppet upphävt för vård- och omsorgsverksamheter

Den 24 februari upphörde besöksstoppet på särskilda boenden för äldre. Micasa Fastigheter har utifrån rådande smittläge och vaccinationstakt, beslutat att inte förändra våra rutiner för fastighetsdrift, inre underhåll eller andra projekt till följd av det upphävda besöksstoppet utan vi fortsätter att tills vidare utföra arbeten enligt gällande säkerhetsrutin.

Vi kommer att följa smittutvecklingen, vaccinationstakten och råd från regionen och myndigheter och därefter utvärdera kontinuerligt hur vi utför vårt arbete i fastigheterna. Samtidigt som vi har en viktig verksamhet som måste fungera, gör vi vad vi kan för att inte utsätta hyresgäster, samarbetspartners eller medarbetare för smitta. 

Hantering av felanmälningar och beställningar i våra fastigheter

Trots att besöksstoppet upphävts i vård- och omsorgsverksamheter fortsätter vi att enbart utföra akuta felavhjälpande arbeten i fastigheter med sådana verksamheter. Du hittar listan över vad som anses vara akuta fel till höger, under Relaterade dokument.

Vi har ett gemensamt ansvar: stanna hemma om du är sjuk, tvätta händer och håll avstånd

Det är viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det gäller såväl fastighetsägare som boende, verksamma och entreprenörer som utför arbeten i husen. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstår vi från sociala kontakter.

  • Vi stannar hemma vid flera av följande symtom: snuvig/snorig, nysningar, hosta, halsont, feber och väntar minst två dygn efter att vi blivit friska innan vi går tillbaka till jobbet eller vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten.

  • Vi håller god handhygien och tvättar händerna med tvål och vatten ofta och noga i minst 30 sekunder.

  • Vi spritar händer inför och efter besök i lägenheter och vi fortsätter att hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi uppdaterar den här informationen löpande.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på tel. 08-508 360 01, eller via e-post: felanmalan@micasa.se

Dela på: