Felanmälan

Om du stöter på något fel eller brister som behöver åtgärdas är du välkommen att vända dig till vår kundtjänst.

Du når kundtjänst på telefon: 08-508 360 01 eller via e-post till: felanmalan@micasa.se. 

Micasa Fastigheters kundtjänst öppettider:

  • måndag till till fredag - öppet mellan klockan 8–14. 

Vid akuta fel utanför kontorstid ringer du till samma telefonnummer:
08-508 360 01. Du kopplas då vidare till Micasa Fastigheters jourfirma.
Akuta fel är till exempel: Strömlöst, vattenläcka, översvämning eller hisstopp.

Så går en felanmälan till

För att Micasa ska kunna åtgärda felet effektivt underlättar det om vi har alla uppgifter som behövs redan från början.

  1. Beskriv felet detaljerat
  2. Uppge verksamhetens namn, gatuadress, våningsplan och lägenhetsnummer eller vilket utrymme det gäller
  3. Uppge om personal släpper in teknikern eller om den boende själv öppnar
  4. Uppge namn och telefonnummer på den som anmäler felet
  5. Uppge till vilken e-postadress och telefonnummer återkoppling kan ske.

Bra att veta:

Felanmälningar behöver ibland prioriteras och det beror på vilken typ av fel det är. Ärenden som kan orsaka skada för person eller fastighet prioriteras alltid högst. Vid övriga ärenden kommer en tekniker ut inom sex arbetsdagar för att antingen åtgärda på plats, beställa reservdelar eller tillkalla expertis.

Vi arbetar alltid för att kunna hjälpa er så snart som möjligt.

Ärendenummer

Varje gång ett ärende registreras hos oss tilldelas det ett ärendenummer. Vid frågor om ett ärende, uppge aktuellt ärendenummer. Då kan vi snabbt återkoppla status för ärendet.  

En del fel kräver flera besök

Ibland sker felsökning vid ett första besök och montering av reservdelar vid ett andra besök.

Anmäl alla fel, för att åtgärd ska kunna ske

För att Micasa ska kunna åtgärda felen och ha historiken för att planera underhåll behöver alla fel anmälas. Skulle ett fel återkomma behöver det anmälas varje gång det uppstår.

Micasas uppföljning av felanmälningar

Micasa har daglig kontroll på att felanmälningar åtgärdas på utsatt tid.

Återkoppling

När Micasa varit på plats för att åtgärda, bokar teknikern en tid med kund via telefon och återkopplar på plats eller via telefon.

Saknar verksamheten återkoppling eller märker att någon åtgärd inte utförts inom uttalad tid, ring kundtjänst.

Tips!

Samla alla felanmälningar tillsammans med återkopplingar i en
pärm på verksamheten. På så vis är det enkelt för all personal att ha överblick samt se historik och status för varje ärende. Notera gärna ärendenumren som ni får vid anmälan. 

Dela på: