Förlängt besöksstopp i vård- och omsorgsverksamheter

Den 30 november 2020 fattade Stockholms stad beslut om att förlänga det befintliga besöksstoppet i stadens vård- och omsorgsverksamheter. Stoppet gäller från 30 november tills vidare.

Samtidigt som vi har en viktig verksamhet som måste fungera, gör vi vad vi kan för att inte utsätta hyresgäster, samarbetspartners eller medarbetare för smitta. Därför ändrar vi återigen våra rutiner för att hantera felamälningar.

Hantering av felanmälningar och beställningar i våra fastigheter

Med anledning av det nya besöksstoppet i vård- och omsorgsverksamheter går Micasa Fastigheter tillbaka till att enbart utföra akuta felavhjälpande arbeten i fastigheter med sådana verksamheter. Du hittar listan över vad som anses vara akuta fel till höger, under Relaterade dokument.

Det nya besöksstoppet på stadens vård- och omsorgsverksamheter gäller från den 30 november 2020 tills vidare. 

Vi uppdaterar den här sidan löpande. 

Vi har ett gemensamt ansvar: stanna hemma om du är sjuk, tvätta händer och håll avstånd

Det är viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det gäller såväl fastighetsägare som boende, verksamma och entreprenörer som utför arbeten i husen. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstår vi från sociala kontakter. Vi stannar hemma vid flera av följande symtom: snuvig/snorig, nysningar, hosta, halsont, feber och väntar minst två dygn efter att vi blivit friska innan vi går tillbaka till jobbet eller vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten.

Vi håller god handhygien och tvättar händerna med tvål och vatten ofta och noga i minst 30 sekunder.

Vi spritar händer inför och efter besök i lägenheter och vi fortsätter att hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ovan gäller till dess att nya beslut fattas från myndigheternas och stadens rekommendationer. På denna sida uppdaterar vi informationen allteftersom.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på tel. 08-508 360 01, eller via e-post: felanmalan@micasa.se

Dela på: