Så arbetar vi med anledning av covid-19

Enligt information från Stockholms stad är nu i stort sett samtliga boende och medarbetare på vård- och omsorgsboenden och i LSS-verksamheter vaccinerade. Och antalet fall av covid-19 har den senaste perioden haft en avtagande tendens i region Stockholm. Därför kommer vi nu att återgå till att utföra arbeten i våra hus enligt ordinarie rutin.

Vi fortsätter att följa smittutvecklingen och råd från regionen och myndigheter och vi utvärderar kontinuerligt hur vi utför arbete i våra fastigheter. Samtidigt som vi har en viktig verksamhet som måste fungera, gör vi vad vi kan för att inte utsätta hyresgäster, samarbetspartners eller medarbetare för smitta. 

Hantering av felanmälningar och beställningar i våra fastigheter

Från och med 10 maj 2021 återgår vi till att ta emot och åtgärda samtliga felanmälningar och beställningar enligt ordinarie rutiner och prioriteringar. Felanmälningar som gjorts före 10 maj och som inte betraktats som akuta/prioriterade måste anmälas på nytt av verksamheten.

Planerade och pågående projekt

Även projekt och myndighetsbesiktningar kommer från och med 10 maj genomföras fullt ut enligt planering. Inför dessa arbeten kontaktas verksamhetschefen på plats, så att planering och utförande kan ske på bästa sätt.

Vi har ett gemensamt ansvar: stanna hemma om du är sjuk, tvätta händer och håll avstånd

Det är viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det gäller såväl fastighetsägare som boende, verksamma och entreprenörer som utför arbeten i husen. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, avstår vi från sociala kontakter.

  • Vi stannar hemma vid flera av följande symtom: snuvig/snorig, nysningar, hosta, halsont, feber och väntar minst två dygn efter att vi blivit friska innan vi går tillbaka till jobbet eller vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten.

  • Vi håller god handhygien och tvättar händerna med tvål och vatten ofta och noga i minst 30 sekunder.

  • Vi spritar händer inför och efter besök i lägenheter och vi fortsätter att hålla avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi uppdaterar den här informationen löpande.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på tel. 08-508 360 01, eller via e-post: felanmalan@micasa.se

Dela på: