Blackebergs gård 2

Typ av lokal Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Blackebergsbacken 35, 168 50 Bromma
Område Bromma
Area BRA 33 967 kvm

Den ursprungliga byggnaden är från 1960. Fastigheten är sedan om- och tillbyggd i flera omgångar under 1970- och 1980-talet. En total ombyggnad avslutades 2005.

Här finns 282 lägenheter uppdelade i elva enheter på nio plan. Fastigheten är vackert belägen med utsikt över Mälaren eller orörda skogspartier. De allmänna ytorna består av bibliotek, samlingssal och en cafeteria med viss matförsäljning. I bottenvåningen bedrivs dagverksamhet samt viss övrig relaterad verksamhet.

Garage/parkering: Garageplats finns för uthyrning.

Läs om fastighetens historik

Varmt välkommen att kontakta oss via..

Namn: Micasa Fastigheter
Telefonnummer: 08-508 360 01
E-postadress: info@micasa.se

..eller besök vår webbplats på www.micasa.se