Bodö 1

Typ av lokal Övriga
Adress Nordkapsgatan 3, 164 36 Kista
Område Husby

Idag utgör fastigheten Micasas huvudkontor. Fastigheten har tidigare ägts av Svenska bostäder som använt det som distriktskontor. Fastigheten har också använts som närpolisstation.

Varmt välkommen att kontakta oss via..

Namn: Micasa Fastigheter
Telefonnummer: 08-508 360 01
E-postadress: info@micasa.se

..eller besök vår webbplats på www.micasa.se