Dalen 20

Typ av lokal Servicehus
Adress Bersågränd 9, 121 31 Enskede
Område Enskede
Area BRA 32 667 kvm

Dalens servicehus byggdes 1979 och var delvis färdigt för inflyttning våren 1979. I fastigheten finns bland annat ett vård- och omsorgsboende som drivs av Ersta Diakoni. I anslutning till servicehuset finns bad, bibliotek och förskola.

Läs om fastighetens historik

Varmt välkommen att kontakta oss via..

Namn: Micasa Fastigheter
Telefonnummer: 08-508 360 01
E-postadress: info@micasa.se

..eller besök vår webbplats på www.micasa.se