Fruängsgården 1

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Elsa Beskows gata 4, 129 55 Hägersten
Område Fruängen
Area BRA 30 378 kvm

Servicehuset dateras i sina äldsta delar till 1959. Om- och tillbyggnader genomfördes i början av 1980-talet. Här finns servicelägenheter, gruppboendeenheter, äldreboende, korttidsboende och sjukhem. Här finns också restaurang, kiosk och verksamhetslokaler. Garage med förhyrningsplatser finns. Dessutom finns ytparkeringsplatser.

Läs om fastighetens historik

Varmt välkommen att kontakta oss via..

Namn: Micasa Fastigheter
Telefonnummer: 08-508 360 01
E-postadress: info@micasa.se

..eller besök vår webbplats på www.micasa.se