Historik om Grötlunken

Sabbatsberg, med värdshus och hälsobrunn, inköptes av Stockholms stad 1751 och har sedan dess använts för äldreboende och sjukvård. 

Trakten var ren landsbygd med åkrar och slingrande vägar men har successivt kommit att bli alltmer central, vilket märks i den kontinuerliga förtätningen.

Dalahöjdens äldreboende, det Nya hemmet, uppfördes åren 1949-50 och var Stockholms modernaste äldreboende när det stod färdigt. Huset fick mycket uppmärksamhet då det var första gången man ordnade individuellt äldreboende, med ett antal pensionärslägenheter för par. Målsättningen var att få bort prägeln av anstalt och kasern från ålderdomshemmen.

Dalahöjden ritades av arkitekterna Nils Sterner och Tore Virke vid Fastighetskontoret. De kraftfullt inramade balkongerna och pyramidformen på taket är tidstypiska drag. Sterner var under många år Stadsbyggmästare och utformade flera av 1950-talets finaste bostadsområden runt Stockholm. Han belönades med S:t Eriksmedaljen för sina insatser för staden.

Dela på: