Hälsobrunnen 1

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Eastmansvägen 16, 113 61 Stockholm
Område Sabbatsberg
Area BRA 5 221 kvm

Adolf Fredrikshuset (nummer 20-22) med huvudentré på 22 och Johanneshuset (nummer 16-18) med huvudentré på 18 är två äldreboenden i Sabbatsbergsbyn. Mitt emellan de två husen ligger Sinnenas trädgård med kulthurhistorisk klassificering.

Varmt välkommen att kontakta oss via..

Namn: Micasa Fastigheter
Telefonnummer: 08-508 360 01
E-postadress: info@micasa.se

..eller besök vår webbplats på www.micasa.se