Hälsobrunnen 2

Typ av lokal Vård och omsorgsboende
Adress Eastmansvägen 29, 113 61 Stockholm
Område Sabbatsberg
Area BRA 7 827 kvm

Klockhuset är ett vård- och omsorgsboende i Sabbatsbergsbyn och huvudentrén ligger på Eastmansvägen 29.

På Eastmansvägen 31 A ligger en förskola.

Läs om fastighetens historik

Varmt välkommen att kontakta oss via..

Namn: Micasa Fastigheter
Telefonnummer: 08-508 360 01
E-postadress: info@micasa.se

..eller besök vår webbplats på www.micasa.se