Idun 24

Fristad servicehus

Idun%2024%20-%20exteriör%202.jpg Idun%2024%20-%20exteriör%204.jpg Idun%2024%20-%20exteriör.jpg Idun%2024%20-%20exteriör3.jpg

Fastigheten byggdes 1983. Huset består av fyra kopplade stjärnhus och är delvis i suterräng. Våningsantalet varierar mellan 4-6 plan. I fastigheten finns ett servicehus och ett vård- och omsorgsboende. Fastigheten har tre gårdar. Det finns även en förskola i fastigheten. Tillgång till parkering finns.

Läs om fastighetens historik

Summering

Typ av lokal Servicehus,Lokaler,Vård och omsorgsboende,Övriga
Adress Cervinsväg 9, 163 42 Spånga
Stadsdel Spånga Tensta
Område Spånga
Area BRA 22 622 kvm

Tillgänglighetsinformation

Byggnaden inventerad:

Rörelsehinder

 • Entréer kan nås och användas utan att man behöver passera trappor.
 • Det finns minst en allmän toalett i lokalen med måtten 2,2 x 2,2 m och med fritt utrymme på bägge sidor av toaletten med minst 0,9 m.
 • Det finns bemannad reception, informationsdisk eller motsvarande.
 • Det finns tillgänglig gångväg mellan byggnadens entréer och angöringsplats för bilar.
 • Fritt passagemått vid entrédörr är minst 0,80 m.
 • Avfasade tröskel vid entrédörr är högst 2,0 cm hög och med flack lutning.
 • Tunga dörrar eller dörrar med dörrstängare är försedda med automatiska dörröppnare.

Syn

 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för sittande personer.
 • Oskyddade glasytor är varningsmarkerade i ögonhöjd för stående personer.
 • Knapparna i hissen kan avläsas taktilt.
 • Det finns akustisk information inne i hissen som anger på vilket våningsplan hissen stannar.
 • Trappan är kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.
 • Dörrars placering förtydligas genom kontrastmarkering.

Hörsel

 • Det finns fungerande anläggning som underlättar för personer med hörselnedsättning att delta, t.ex. teleslinga.

På gångvägen mellan husen står en bronshäst på stensockel gjord av Emma Rosendal i samband med invigningen av huset. Tillkomstår 1979.

Skriv ut en utskriftsvänlig version av denna sida
Dela på:

Hitta hit

I närheten

Kontakt

Micasa Fastigheter

08-508 360 01 info@micasa.se